Magazin online Firma X SRL

Lista Produse

Nr.ProdusPret
1Carti
2Caiete
3Penare
4Stilouri
5Creioane
Comanda
------------------------------------------------------------------------ Magazin online Firma X SRL

Magazin online Firma X SRL

Realizati comanda

Nr.ProdusPretCantitate
1Carti
2Caiete
3Penare
4Stilouri
5Creioane
------------------------------------------------------------------------ Magazin online Firma X SRL

Magazin online Firma X SRL

Rezultate comanda

Pret total (fara TVA):

Pret total (cu TVA):

Comanda receptionata la data:

------------------------------------------------------------------------ Magazin online Firma X SRL "; print_r ($matr); echo ""; foreach ($matr as $linie) { $valori=explode("\t",$linie,4); $produse[$valori[0]]=array ("descr" => $valori[1], "pret" => $valori[2], "cant" => $valori[3]); } ?>

Magazin online Firma X SRL

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Lista Produse

$detalii) { echo ""; $index++; } ?> $detalii) {?>
Nr.ProdusDescrierePret
".$index."".ucfirst(strtolower($prod))."".$detalii['descr']."".$detalii['pret']."
Comanda
------------------------------------------------------------------------

Realizati comanda

$detalii) {?>
Nr.ProdusPretCantitate
" type="text" value="0" size="3" maxlength="3" />
------------------------------------------------------------------------

Rezultate comanda

Pret total (fara TVA): $cant) { $pret += $cant*$produse[$prod]['pret']; $afis .= "+".$cant."x".$produse[$prod]['pret']; } echo $pret; ?>

Obtinut astfel:

Pret total (cu TVA):

"; print_r ($_POST); echo ""; ?>

Comanda receptionata la data:

------------------------------------------------------------------------ $_GET['categ']="valoarea $cat corespunzatoare" ------------------------------------------------------------------------ $produse = array ( 'carte' => array ("descr" => "mai multe pagini scrise", "pret" => 100, "cant" => 0), 'caiet' => array ("descr" => "mai multe pagini goale", "pret" => 50, "cant" => 0), 'penar' => array ("descr" => "loc de depozitat instrumente", "pret" => 150, "cant" => 0), 'stilou' => array ("descr" => "instrument de scris albastru", "pret" => 125, "cant" => 0), 'creion' => array ("descr" => "instrument de scris gri", "pret" => 25, "cant" => 0) ); $handle = fopen("produse.txt", "wb"); foreach ($produse as $prod => $detalii) fwrite($handle,$prod."\t".$detalii['descr']."\t".$detalii['pret']."\t".$detalii['cant']."\r\n"); ------------------------------------------------------------------------ $matr=file("produse.txt"); echo "
";
print_r ($matr);
echo "
"; foreach ($matr as $linie) { $valori=explode("\t",$linie,4); $produse[$valori[0]]=array ("descr" => $valori[1], "pret" => $valori[2], "cant" => $valori[3]); }