TEODORESCU RADU-COSTEL

 

Date:

Grupa5410 (2018/2019)
SpecializareaMicroelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Marca5303

Lipsa email in baza de date!

Note obtinute

Disciplina Tip Data Descriere NotaPuncte Obs.
OSTC Optoelectronica, structuri, tehnologii, circuite
  N 11/05/2017  Nota finala 4 -
  17/06/2017  Nota finala 6 -
  A 11/05/2017  Colocviu OSTC semestru 2 0.85
  17/06/2017  Restanta OSTC 2017 6 3.51
  B 23/05/2017  Laborator OSTC 8 -
  C 16/03/2017  Partial OSTC, C6 4 0
  D 23/05/2017  Caiet OSTC 6 -