DULAN ALEXANDRU-GABRIEL

 

Date:

Grupa5408 (2017/2018)
SpecializareaMicroelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Marca5150

Lipsa email in baza de date!

Note obtinute

Disciplina Tip Data Descriere NotaPuncte Obs.
OSTC Optoelectronica, structuri, tehnologii, circuite
  N 11/05/2017  Nota finala 7 -
  A 11/05/2017  Colocviu OSTC semestru 6 4.3
  B 23/05/2017  Laborator OSTC 10 -
  C 16/03/2017  Partial OSTC, C6 4 0.25
  D 23/05/2017  Caiet OSTC 8 -