CUCIUREANU SERGIU

 

Date:

Grupa5202 (2017/2018)
SpecializareaInginerie electronica si telecomunicatii
Marca5726

Lipsa email in baza de date!

Note obtinute

Disciplina Tip Data Descriere NotaPuncte Obs.
IA1 Informatica aplicata 1
  N 11/01/2016  Nota finala 6 -
  A 11/01/2016  Colocviu IA1 2015 6 -
  B 11/01/2016  Laborator IA1 2015 6 -
  D 11/01/2016  Proiect IA1 2015 5 -
IA1 Informatica aplicata 1
  N 13/01/2017  Nota finala 4 -
  B 13/01/2017  Note laborator IA1 5 -