DURA-BÎRLEANU ALEXANDRU-FABIAN

 

Date:

Grupa5106 (2016/2017)
SpecializareaInginerie electronica si telecomunicatii
Marca6209

Lipsa email in baza de date!

Note obtinute

Disciplina Tip Data Descriere NotaPuncte Obs.
IA1 Informatica aplicata 1
  N 13/01/2017  Nota finala 4 -
  A 13/01/2017  Examen IA1 2017 7 -
  B 13/01/2017  Note laborator IA1 7 -
  D 13/01/2017  Note proiect IA1 4 -